voorlichting en cursussen

Behalve ons therapeutisch aanbod richten wij ons ook graag op het geven van trainingen, workshops of cursussen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Verzorgen van een ouderavond en/ of voorlichting
  • Verzorgen van worskhops a.d.h.v. een bepaald thema, bijvoorbeeld:

Spelen en het jonge kind
Kliederactiviteiten: ontdek je grens!
Bevorderen van creativiteit
Faalangst
De veilige groep!
Kinderen in (v)echtscheidingssituaties

  • Workshops in het kader van teambuilding of groepscohesie

We vonden het heel geslaagd. Het sloot echt goed aan op ons programma en we hebben zelden een presentatie gehad die zoveel goede tips voor onze gastouders bevatte. Na afloop hebben we veel positieve reacties gehad en de belangstelling voor het speeldeeg en de tips was groot! Dus zeer veel dank!
— organisator gastouderavond Europa Kinderhulp