informatie voor scholen

Wij komen graag bij u op school om een kind/kinderen te ondersteunen. Een 'schooltherapeut' (wij noemen het nu maar even zo, maar kinderen bedelen ons vanzelf veel leukere titels toe) kan leerkrachten en ouders ondersteunen bij het ontwikkelen van een plan van aanpak in onderwijs en opvoedingssituatie. De therapeut heeft bovendien een signalerende functie en deelt verkregen inzichten met leerkrachten en ouders.

Het Reizende Koffertje op school
Zeker de helft van onze cliëntjes zien wij op diverse scholen in de regio. De school stelt dan tijd en ruimte aan ons beschikbaar. De voordelen van het werken op school:

  • laagdrempelig voor kind en ouders

  • de therapeut is snel en makkelijk aanspreekbaar voor leerkrachten

  • het kind werkt binnen een voor hem/haar vertrouwde omgeving

De therapeut van Het Reizende Koffertje begeleidt het proces van de therapie zorgvuldig door bijvoorbeeld door contact te houden met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider. Alles vindt plaats met instemming van ouders en kind. Zo kan de zorg voor de leerling optimaal gewaarborgd blijven.

Op locatie
Waar mogelijk zijn wij ambulant inzetbaar (binnen het onderwijs) in de volgende gemeentes: Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarden, Littenseradeel, Menaldumadeel en een gedeelte van Súdwest-Fryslân.

Een leerling verwijzen?
Wilt u een leerling naar ons verwijzen? U kunt dit bespreken met de ouders of zelf contact met ons opnemen.

Ook kunt u ons uitnodigen om, geheel vrijblijvend, wat meer te vertellen over ons werk of de mogelijkheden hiervan op uw school.


Het Reizende Koffertje heeft tijd en aandacht voor de kinderen, buiten de (soms verstikkende) kaders van het prestatiegerichte onderwijs om. De kinderen worden ondersteund op allerlei mogelijke manieren en passend bij het kind. Het kind wordt gezien, dit heeft als positief effect dat het kind vaak meer zelfvertrouwen krijgt en zichzelf de moeite waard vindt. Een basis die nodig is voor de toekomst, dichtbij of verder weg. Ik ben ontzettend blij met jullie!
— Rixt Walda, onderwijsgroep Fier

Klastherapie
Wij bieden behalve individuele begeleiding ook klastherapie aan. In dit geval worden de werkdoelen samen met de leerkracht en/of intern begeleider geformuleerd. Klastherapie is een vorm van sociale vaardigheidstraining waarin het beeldend werken een grote plaats inneemt. Ook hier is het dus doen in plaats van praten. Met behulp van interveniërende groepsactiviteiten ontdekken de kinderen hun eigen rol binnen de groep en hoe zij met elkaar een veilig en dynamisch geheel kunnen vormen. Een geheel waarin ieder kind zich welkom voelt en voldoende ruimte ervaart om zich zowel cognitief als sociaal-emotioneel te kunnen blijven ontwikkelen. De klastherapie wordt, net als een individueel traject, op maat gemaakt voor uw klas. Omdat iedere klas weer anders is...

Voorlichting en cursussen
Behalve ons therapeutisch aanbod geven wij ook graag trainingen, workshops of cursussen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Verzorgen van een ouderavond en/ of voorlichting
  • Verzorgen van worskhops a.h.v. een bepaalde thema
  • Workshops in het kader van teambuilding of groepscohesie


Het reizende koffertje is aangesloten bij