Tarieven

Intakegesprek 50 min: € 55
Schoolbezoek: € 68
Consult vaktherapie / kindtherapie a 50 min: € 68
Consult volwassene a 70 min: € 78
Consult ouder&kindtherapie / gezinstherapie: 70
Tussentijds gesprek / evaluatiegesprek: € 68
Schriftelijk tussen- of eindverslag: € 70
Telefonische evaluatie: € 15 per 15 min.

Trainingen en cursussen: na overleg zullen we een offerte opstellen aan de hand van uw specifieke situatie.
 

Vergoedingen

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden (geheel of gedeeltelijk) de kosten. Informeer wel altijd eerst bij uw zorgverzekeraar of ze vergoeden en in welke mate.

Voor meer informatie over vergoedingen voor Psychosociale therapie kunt u hier kijken.

Voor meer informatie over vergoedingen voor Vaktherapie (beeldende therapie, dramatherapie, of psychomotorische therapie) kunt u hier kijken.
 

Zorgaanbod i.s.m. de overkoepelende Gemeentes Friesland
Sinds 2015 is onze praktijk gecontracteerd door Zorg voor Jeugd Fryslân (overkoepelende Friese gemeentes). Dat betekent dat bij een beschikking de therapie of begeleiding geheel wordt bekostigd door uw gemeente.
Contracten zijn afgesloten voor de volgende percelen:
• Generalistische Basis JGGZ
• Specialistische JGGZ
• Kortdurende gezinsondersteuning

Wanneer het een beschikking / maatwerkvoorziening voor JGGZ of SJGGZ betreft, zal deze onder verantwoordelijkheid van onze hoofdbehandelaars: Sanne Romp (kinder- en jeugdpsycholoog) en Liesbeth de Wilde (GZ-psycholoog).

Tevens zijn wij gecontracteerd door gemeentes Súdwest-Fryslân en Littenseradeel voor:
• WMO
• Jeugdwet
• Participatiewet

Doorverwijzing vindt plaats via o.a. de huisarts, Veilig Thuis, psycholoog of het wijkteam.

Vaktherapie beeldend voor vluchtelingkinderen:
Vanuit de RzA vergoedt Menzis (na positief advies van de SCIO) de therapie voor vluchtelingkinderen/jongeren. Voor meer informatie kijkt u op de website Regeling Zorg Asielzoekers .